ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administrationผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
.....................................................

จำหน่ายของที่ระลึก (MJU souvenir shop)

แผนผังแสดงที่ตั้งร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ดังนี้โรงอาหารเทิดกสิกรศูนย์อาหาร Green Canteenอาคารอำนวย  ยศสุขหอพักนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจ สามารถขอรับเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 มิย. 64 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินฯประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICKประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
15 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 คือ นางพรรณพิมล  อิสรชีววัฒน์ โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาลงนามสัญญา ในวันจันทร์ที่ 14 มิย. 2564 ในระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564--CLICK
7 มิถุนายน 2564
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้าเดือน พฤษภาคม 2564
ค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2564 -->CLICKค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม 2564 -->CLICK
4 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด --->CLICK
1 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ 0 5387 5690-2, 0 53875 696รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -->CLICKใบสมัครและรายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย-->CLICK
28 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้า เดือนเมษายน 2564
แจ้งรายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้า เดือนเมษายน 2564 ค่าไฟฟ้า-->CLICK ค่าน้ำประปา-->CLICK
3 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
30 เมษายน 2564
16 เมษายน 2564 รูปบรรยากาศการบริจาคสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 16 เมษายน 2564 ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคด้วยตัวท่านเอง สามารถเดินทางมาได้ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โซนบี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันหรือสามารถโอนเงินผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 678-7-03339-7สอบถามเพิ่มเติม กองอำนวยการ 053353601-5google map ศูนย์รับบริจาคhttps://bit.ly/3uXSd8Z
16 เมษายน 2564
15 เมษายน 2564 ภาพบรรยากาศรับบริจาคสิ่งของ แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 15 เมษายน 2564 ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคด้วยตัวท่านเอง สามารถเดินทางมาได้ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โซนบี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันหรือสามารถโอนเงินผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 678-7-03339-7สอบถามเพิ่มเติม กองอำนวยการ 053353601-5 google map ศูนย์รับบริจาค https://bit.ly/3uXSd8Z
16 เมษายน 2564
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนตู้ลิ้นชัก จำนวน 380 ตู้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 เมษายน 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนตู้ลิ้นชัก จำนวน 380 ตู้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดหาตามวัตถุประสงค์
16 เมษายน 2564
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ แก่รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 เมษายน 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ช่วยจัดหาให้ตามวัตถุประสงค์
16 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม -->CLICK
9 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ รูปตัวอักษร MJU โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในการนำตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพิจารณาวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา 2. แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกส่วนงานให้ทราบทั่วกัน ว่าการใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนการนำไปใช้
10 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
2 มีนาคม 2564
อย. ชี้แจงทุกคนสามารถใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ ไม่มีเหลื่อมล้ำ
อย. ชี้แจงประชาชนทุกคนสามารถใช้ส่วนของกัญชง-กัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ ไม่มีเหลื่อมล้ำ โดยต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต สามารถนำใบไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนหรือจำหน่ายภายในร้านของตนได้ แต่หากทำผลิตภัณฑ์สุขภาพจำหน่ายจะต้องขอเลข อย. ตามกฎหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เตือน เด็ก สตรีมีครรภ์และ ให้นมบุตร ผู้มีโรคประจำตัวควรระมัดระวังการรับประทานอาหารจากกัญชา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม -->https://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=1219
8 กุมภาพันธ์ 2564
กองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอความร่วมมืองดจัดกาดนัดหรือถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว 14 วัน
19 มกราคม 2564
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 43)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)-->CLICK
18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 43)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ให้ถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 43) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พย. 63 ถึงวันที่ 13 พย. 63 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 43)-->CLICKแบบยื่นข้อเสนอผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 43)-->Dowload
5 พฤศจิกายน 2563
แจ้งรายชื่อการจัดส่งภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 42)
บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด แจ้งรายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯ (ครั้งที่ 42) ทั้งนี้ รูปถ่ายจะจัดส่งถึงบัณฑิต ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด โทรศัพท์ 0 2053 4295 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 1444 4295 รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต    -->CLICK รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต 2 -->CLICK
22 ตุลาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ CLICK
7 ตุลาคม 2563
ดูทั้งหมด
16 เมษายน 2564 รูปบรรยากาศการบริจาคสิ่งของแก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 16 เมษายน 2564 ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคด้วยตัวท่านเอง สามารถเดินทางมาได้ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โซนบี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันหรือสามารถโอนเงินผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 678-7-03339-7สอบถามเพิ่มเติม กองอำนวยการ 053353601-5google map ศูนย์รับบริจาคhttps://bit.ly/3uXSd8Z
16 เมษายน 2564
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนตู้ลิ้นชัก จำนวน 380 ตู้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 เมษายน 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนตู้ลิ้นชัก จำนวน 380 ตู้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดหาตามวัตถุประสงค์
16 เมษายน 2564
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ แก่รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 เมษายน 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ช่วยจัดหาให้ตามวัตถุประสงค์
16 เมษายน 2564
ประกาศ เลื่อน การแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา
2 เมษายน 2563
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจำหน่ายสินค้าและดอกไม้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การยื่นข้อเสนอจำหน่ายสินค้าและดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)--->CLICK
31 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 1/2557  ในวันเสาร์ ที่  21  มิถุนายน  2557  เวลา 13.30น.        ณ ห้องประชุม 1    สนอ . 2  สำนักงานอธิการบดี 
2 กรกฎาคม 2557
ประชุมกรรมการพัฒนาคำนวณต้นทุนผลผลิต
1 มกราคม 2557
ความคืบหน้าศูนย์อาหารแห่งใหม่
คณะกรรมการตรวจการจ้างศูนย์อาหารแห่งใหม่ ได้เข้าตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์อาหารแห่งใหม่ ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า90%  คาดว่าพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือน พ.ค. ที่จะถึงนี้
1 มกราคม 2557
ประชุมอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง "แผนการหาประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต"
1 มกราคม 2557
ประชุมคณะกรรมการผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ รูปตัวอักษร MJU โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประเมินและให้ความเห็นต่อความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในการนำตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนพิจารณาวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา 2. แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทุกส่วนงานให้ทราบทั่วกัน ว่าการใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนการนำไปใช้
10 มีนาคม 2564
แจ้งรายชื่อการจัดส่งภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 42)
บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด แจ้งรายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯ (ครั้งที่ 42) ทั้งนี้ รูปถ่ายจะจัดส่งถึงบัณฑิต ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด โทรศัพท์ 0 2053 4295 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 1444 4295 รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต    -->CLICK รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต 2 -->CLICK
22 ตุลาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นข้อเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
28 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในโรงอาหารเทิดกสิกร-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในศูนย์อาหาร Green Canteen-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในหอพักนักศึกษา-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในอาคารเรียนรวม 70 ปี-->CLICKการประมูลร้านค้าเพื่อประกอบกิจการภายในอาคารอำนวย  ยศสุข-->CLICK
20 สิงหาคม 2563
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ-->CLICKใบสมัคร-->CLICKประวัติส่วนตัว-->CLICKวิสัยทัศน์และเป้าหมาย-->CLICK
2 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)-->CLICKใบสมัคร-->CLICKประวัติส่วนตัว-->CLICKวิสัยทัศน์และเป้าหมาย-->CLICK
2 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร-->CLICK
12 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์-->CLICK
12 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย-->CLICK
12 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร-->CLICK
12 พฤษภาคม 2563
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15/6/2564 11:57:03
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
7/6/2564 16:23:20
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้าเดือน พฤษภาคม 2564
4/6/2564 11:47:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/6/2564 9:09:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
28/5/2564 12:00:59
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/4/2564 16:50:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9/4/2564 14:53:55
อย. ชี้แจงทุกคนสามารถใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ ไม่มีเหลื่อมล้ำ
8/2/2564 11:25:58
กองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอความร่วมมืองดจัดกาดนัดหรือถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว 14 วัน
19/1/2564 11:27:33
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ครั้งที่ 43)
18/11/2563 17:57:49
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้