กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
6/3/2567 14:56:18
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร หอพักนักศึกษา และสระอุบลรัตนราชกัญญา
4/3/2567 22:24:41
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
7/2/2567 16:14:33
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สินค้าและดอกไม้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 (ครั้งที่ 46)
5/2/2567 17:37:05
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร หอพักนักศึกษา และสระอุบลรัตนราชกัญญา
25/1/2567 17:59:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พืชกัญชาหรือกัญชง ยาเสพติด และสิ่งมึนเมาทุกชนิดในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
14/12/2566 16:34:13
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2
1/11/2566 14:52:07
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจับฉลากล็อกเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566
10/10/2566 11:12:31
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ประจำปีการศึกษา 2566-2567 (ครั้งที่ 47) และประจำปีการศึกษา 2567-2568 (ครั้งที่ 48)
14/9/2566 11:33:57
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566
8/9/2566 9:53:10