กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ที่อยู่ติดต่อ

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารอิงคศรีกสิการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5690-2, 0 5387 5695-96

หมายเลขโทรสาร 0 5387 5693

E-mail : assetmaejo@gmail.com