กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ (อาคารคาวบอย)

พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ บริเวณอาคารคาวบอย จำนวน 14 ร้าน ประกอบด้วย

ร้านอาหารว่าง เบเกอรี่ ขนม สินค้า และบริการ

  • ขนาดพื้นที่ 56 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้าน

อัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 16,800 บาท/เดือน

  • ขนาดพื้นที่ 31.8 ตารางเมตร จำนวน 3 ร้าน

อัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 7,950 บาท/เดือน

  • ขนาดพื้นที่ 15.9 ตารางเมตร จำนวน 5 ร้าน

อัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3,975 บาท/เดือน

ร้านกาแฟสดและเบเกอรี่

  • ขนาดพื้นที่ 54 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้าน

อัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 13,500 บาท/เดือน

ร้านอาหาร

  • ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร จำนวน 4 ร้าน

อัตราใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท/เดือน

หมายเหตุ : ติดต่อกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเพื่อดูพื้นที่

  • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00.น ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ผู้สมัครต้องนำเสนอรูปแบบรายละเอียด แผนธุรกิจหรือแผนบริหารจัดการร้านค้า และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับการยื่นหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2566 17:47:58     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1867

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด