ประกาศการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกรและศูนย์อาหาร Green Canteen

ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2561 9:47:19     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 378

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร-->CLICK

ประกาศการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ณ ศูนย์อาหาร Green Canteen-->CLICK

ข่าวล่าสุด