ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
0001new
ขั้นตอนการลงนามสัญญา MOU
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนบูธจำหน่ายสินค้าในงานแม่โจ้ 80 ปีรวม 600 ล็อค
นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกัญชงและกัญชา
แบบฟอร์ม
ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพงานรับปริญญา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
ประกาศเชิญชวนติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
ประกาศเชิญชวนถ่ายรูปงานรับปริญญาฯ
ประกาศประมูลชุดครุย
ประกาศประมูลชุดนักศึกษา
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่
ประกาศประมูลต่างๆ
ประกาศผลการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2561
ประกาศผลการประมูลบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน 5 หน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการดำเนินงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
ผังงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิสาหกิจ
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคร้านค้า
รูปภาพกิจกรรมต่างๆ
สรรหา
สัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานในกำกับ
เอกสารหน่วยงานวิสาหกิจ
เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน
Capture.JPG
ประกาศเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โซนอาหาร85ปี.pdf
ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชี.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์จำหน่ายสินค้างานเกษตร 85 ปี.pdf
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อและจับฉลากล๊อค.pdf

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร 053-875690-2 แฟกซ์ 053-875693