กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทรัพย์สิน ซึ่งในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวอวยพรให้แก่บุคลากรด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2556 10:06:59     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6120

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด