กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินพร้อมคณะ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง  หลังจากจบการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินครั้งที่7/2555  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้การอวยพรให้แก่ทีมบุคลากรด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2556 15:08:22     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4613

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด