กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2555  สำนักงานบริหารทรัพย์สิน รวมทั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2556 10:12:21     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3251

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด