กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 อธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน  บริษัท เนเจอรอล  อะกรีดัลเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ ซ.น้ำตกบัวตอง ถ.พร้าว ต.แม่หอพระ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เนื้อที่ 800 ตร.ม. โดยความร่วมมือจาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติจากเศษวัชพืชในสวนป่า โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)   ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายแจ๊ค เควิน  และนางอุไรวรรณ เควิน ประธานบริษัท   ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนื้เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้งโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงเข้าศึกษาดูเข้าจากโรงงานที่สามารถเป็นต้นแบบ เพื่อเรียนรู้ความเข้าใจในการสร้างการต่อยอดองค์ความรู้โดยรวม ซึ่งนายแจ๊ค เป็นวิทยากร อธิบายเครื่องจักรการผลิตปุ๋ย ขั้นตอนการหาวัสดุ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ  และมอบของที่ระลึกให้กับ นายแจ๊ค เควินก่อนเดินทางกลับหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:56:04     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1686

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด