กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555   ที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง   ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อที่ประชุมหารือเกี่ยวกับ เรื่องความก้าวหน้าในการรายงานผลหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  การพัฒนาระบบงบประมาณการเงิน และบัญชี ของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง การประเมินและปรับโครงสร้างหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ณ.ห้องประชุม 2สำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2555 10:56:24     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3313

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด