กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานในการประชุมหารือกับคณะกรรมการพิจารณากิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน และตัวแทนจากปตท.จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อที่จะได้พิจารณาหาแนวทาง เกี่ยวกับการให้บริการของสถานีบริการเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3307

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด