กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 7 มีนาคม 2554 อธิการบดี เป็นประธานในการร่วมหารือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนบริหารยุทธศาสตร์ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ และ อาจารย์ อุทิศ อติมานะ

ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2554 15:28:10     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2252

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด