กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 55 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรร่วมจัดงานเลี้ย แก่คุณ ชัยวัฒน์ เฮงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารและสถานที่ ชำนาญงานพิเศษ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเลี้ยงขอบคุณในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคน

ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2555 10:36:50     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4755

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด