กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เวลา 13.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2554 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประทานในการประชุมสระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยกองคลัง นักวิชาการศึกษา  และ บุคลากร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2554 16:43:26     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1606

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด