กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

         วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ร่วมประชุมเเนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1196

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด