กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อ 11.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2554 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 11 หน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2554 16:43:26     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1473

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด