กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 55 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้เเทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้เเทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1250

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด