กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล มีการประชุมหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุม เพื่อหาลือเกี่ยวกับเเนวทางในอนาคตของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการศูนย์ เเละหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2010

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด