กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาอาคารวิสัยทัศน์ เเละ การพัฒนาโรงอาหารให้ไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1679

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด