กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ที่ อาคาร เทพ พงษ์พานิช เมื่อ 09.00 น. วันที่ 27 เม.ย 55 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากร เข้า สวัสดีปี๋ใหม่เมือง รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช  ในโอกาสนี้ รศ.ดร.เทพ กล่าวอวยพร แด่ผู้ที่มาร่วมสวัสดีปีใหม่ครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3565

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด