กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย 55 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง พร้อม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำทีมผู้บริหารและบุคลากร "รดน้ำดำหัว" อธิการบดี  ทั้งนี้ อธิการบดี ได้กล่าว ชี้แนะเรื่องการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งไปในทิศทางเดียวกันตามแผนและนโยบาย สุดท้ายนี้ก็กล่าวอวยพรให้ ทีมผู้บริหารทั้ง รองอธิการ ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/ศูนย์ ไปจนถึง บุคลากร อย่าได้เจ็บได้ไข้ และขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทอง  มีแต่ความสุขความเจริญ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3504

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด