กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 55 เวลา 11.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยสินและการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเชิงพาณิชย์ การหารือครั้งนี้ได้เชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และคณบดีจากทุกคณะเข้าร่วมหารือ ในเรื่องผลิตภัณฑ์ของคณะว่ามีสวนที่ที่สามารถนำมาจำหน่ายและอนาคตมีผลผลิตแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพิ่มอีก ทั้งนี้ที่ประชุมจะได้จัดตั้งกรรมการโครงการนี้ขึ้นก่อน จากนั้นจะทำการประชุมครั้งต่อไป เพื่อผลประโยนช์ของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3781

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด