กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดสถานีบริการน้ำมัน เพื่อบริการแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการในรูปแบบใหม่และเป็นไปตามมาตรฐาน (ปตท.) จึงขอปิดปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันและ ขอ อภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3605

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด