กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มีนาคม 55 ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ อาจารย์วาสนา สุขกุล(อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์)  อาจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร (อาจารย์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) นางสาวปริศนา เก่งกาจ (แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ) นายสุเทพ นันทะชมพู (แทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา) นายศักดิ์ดา ชัยเทพ (แทนผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย) นายเชิดพงษ์ รอบเมือง และผู้จัดการธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ด้วยการประชุมหารือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการคัดแยกขยะเเละการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายใน ภายนอกพร้อมทั้ง สรรหากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับโครงการนี้ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สร้างรายได้และพัฒนาต่อไปในอนาคต

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3658

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด