กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 มี.ค 55 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการเปิดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อม รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน (ที่ปรึกษาคณะกรรมการ)  คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  นายศักดิ์ดา ชัยเทพ (แทนผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และนายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์  ซึ่งที่ประชุมได้หารือในการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกับให้ความรู้และสร้างรายได้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3981

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด