กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มี.ย 55 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายชุมพล รินคำ)   ที่ปรึกษาอธิการบดี (นางกมลวรรณ เปรมเกษม) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน หัวหน้างานวินัยและนิติการ และ(ผู้ช่วยเลขานุการ) นายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2555 11:23:42     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3430

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด