กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 1 มี.ค 55 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง หัวงานงานวินัยและนิติการร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพย์สิน  เนื่องในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิต คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 35  เมื่อวันที่ 26 ก.พ 55 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินยังได้กล่าวว่า ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินทุกคนที่ร่วมมือกันในการทำงานตั้งแต่งานวันเกษตรแม่โจ้ เมื่อวันที่ 1 - 11 ธ.ค 54 และล่วงเลยมาถึงงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 53-54 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็เหน็ดเหนื่อยในการทำงานใหญ่ๆแต่ละครั้ง ซึ่งเปรียบเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพของสำนักงาน ซึ่งถ้าขาดผู้ปฎิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ งานทั้งหลายก็จะไม่ประสบความสำเร็จไปได้และขอให้ทุกคนปฎิบัติงานอย่างมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไป มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งนี้จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเลี้ยงขอบคุณในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคน.

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2555 10:54:03     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4259

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด