กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.พ 55 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธานการเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมและให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนหลายท่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4090

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด