กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 ก.พ. 55 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธานการในการประชุมเสนอการต่อสัญญาและแก้ไขปัญหา โรงชำแหละสุกร บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ อุตสาหกรรม จำกัด โดยได้เชิญผู้บริหาร บริษัท เบทาโกร ได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง พร้อม นายชัยทัต ชนานนท์ธวัช นายธันว์ บุญมา ส่วนกรรมการมหาวิทยาลัย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์  คณบดีคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วินัย โยธินศิริกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดีในการหารือครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4680

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด