กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ขอแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ารับพระราชธานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 26 ก.พ 55 ที่ผ่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6066

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด