กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 ก.พ 55 ที่ ห้องประชุมสุธาสิโนบล นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการโรงปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช นายราชันย์ วีระพันธุ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3608

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด