กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ก.พ 55  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานวิสาหกิจ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาหน่วยงานวิสาหกิจที่พึ่งตนเองได้ หน่วยงานที่สร้างความเป็นเลิศให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน โดยเสนอให้มีการจัดตั้งเทียบเท่ากอง คณะ หรืออื่นๆ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน อีกทั้งการบริหารบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างลงตัว ประกอบด้วยการพิจารณาให้บุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจมีความเท่าเทียบพนักงานมหาวิทยาลัย ในทุกๆด้าน

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2555 11:34:41     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4731

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด