กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 27 ม.ค 55 ที่ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ที่ปรึกษาอธิการบดี (กมลวรรณ เปรมเกษม) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองแผน หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/1/2555 16:13:10     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4064

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด