กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 24 ม.ค 55 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสุธาสิโนบล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญ(นายสถิตพงษ์ เงางาม) ตัวแทนจาก ปตท. เชียงใหม่เข้าร่วมประชุม  พร้อม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ เพื่อหารือการจัดตั้งปั๊มน้ำมันบริเวณทางออกประตูบางเขนให้มีคุณภาพและมาตราฐาน ด้านการบริการ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2532

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด