กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 18 ม.ค 55 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3658

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด