กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 17 ม.ค 55 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานในการประชุมการกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พร้อมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี(นายชุมพล รินคำ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และ นายศักดิ์ดา ชัยเทพ  ทั้งนี้ได้ประชุมการกำหนดค่าเช่าพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและสร้างความเป็นระเบียบในการจัดการบริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4328

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด