กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินเข้าร่วม โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง โดยได้เกียรติจาก รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้ โครงการนี้เริ่ม วันจันทร์ ที่ 16 ม.ค 55 และจะสิ้นสุดในวันที่ 9 เม.ย 55  รวมการอบรม 13 ครั้ง หลังจากอบรมเสร็จ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลังได้ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ รศ.ชัยยศ สันติวงษ์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3408

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด