กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 55 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล สำนักงานบริหารทรัพย์สิน นายนิพนธ์ วงษ์ตะหง่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย อธิการบดี ดร.สมศักดิ์ ปณีธยาศัย นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ นายราชันย์ วีระพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกรรมการ และกรรมการ รวม 4 ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2555 11:51:39     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4299

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด