กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

คลิกอ่านประกาศ⇒ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง  ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจับฉลากล็อกเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566

ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2566 11:12:31     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3148

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด