กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร และศูนย์อาหาร Green Canteen

  • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00.น ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ปรุงอาหารให้คณะทำงานฯ ชิมรสชาติอาหาร ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 – 13.00 น. และคณะทำงานฯ จะสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหารเทิดกสิกร

โรงอาหารเทิดกสิกร จำนวน 1 ร้าน

  • ร้านอาหารอีสาน ยำต่าง ๆ หรืออาหารปักษ์ใต้ ขนาดพื้นที่ 32 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้าน

อัตราค่าใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 6,400 บาท

ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร จำนวน 1 ร้าน

  • ร้านไก่ทอด ไก่ย่างห้าดาว ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้าน

อัตราค่าใช้พื้นที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

ศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน 3 ร้าน ประกอบด้วย

  • 1) ร้านอาหารจานเดียว ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร จำนวน 2 ร้าน
  • 2) ร้านข้าวราดแกง ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้าน

อัตราค่าใช้พื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 1,825 บาท

ปรับปรุงข้อมูล : 22/6/2566 12:28:41     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 473

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด