กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร และศูนย์อาหาร Green Canteen

โรงอาหารเทิดกสิกร

   ๑. ร้านอาหารอีสานหรืออาหารปักษ์ใต้                      - ไม่มีผู้สมัคร –

ด้านหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร

   ๑. ร้านอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น ชาบูหมูจุ่ม               นายธีรวัฒน์  พูลเขตกัณฐ์

   ๒. ร้านอาหารว่าง                                              นางสาวอริสา  แก้วสาร

   ๓. ร้านไก่ทอด ไก่ย่างห้าดาว                                 - ไม่มีผู้สมัคร –

ศูนย์อาหาร Green Canteen

   ๑. ร้านอาหารจานเดียว                                        - ไม่มีผู้สมัคร –

   ๒. ร้านข้าวราดแกง                                            นางสาวอำพร  เมณฑ์กูล

 

ปรับปรุงข้อมูล : 15/6/2566 16:39:50     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 576

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด