กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายชุดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2566

ได้แก่ บริษัท เคเค เอ๊กซ์พีเรียนซ์ กรุ๊ป จำกัด โดย น.ส.ขวัญเรือน หอมแก่นจันทร์

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายชุดกิจกรรมนักศึกษาให้กับร้านที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น โดยให้จำหน่ายระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566 บริเวณพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2566 17:00:59     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 764

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด