กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์  “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบเสนอเชิงหลักการในการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร และสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เพื่อการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

แบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ “โครงการฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ปรับปรุงข้อมูล : 14/6/2566 8:52:43     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4906

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด