กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและดอกไม้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อมประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45)รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใช้พื้นที่ด้านทิศใต้อาคารพระช่วงเกษตรศิลป์
ขนาดพื้นที่ 3 x 3 เมตร

  1. นางสาวปณิตา จีรภัชนาการ
  2. นายสิริพงษ์ ทองบ่อ
  3. นางสาวพรรณทิพา บุญทวี
  4. นายสุนทร สมมิตร
  5. นางศศิมา เลิศศรีวสุ
  6. นายกฤษณพงษ์ ทิมา
  7. นายธนากร พร้อมรักษ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใช้พื้นที่ด้านทิศเหนืออาคารวุฒากาศ ขนาดพื้นที่ 3 x 3 เมตร

  1. นางสาวสุภาวดี แสนป่าหมุ้น

2. นายธวัชชัย  แก้วกันยา

ปรับปรุงข้อมูล : 10/2/2566 9:50:43     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6370

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด