กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดร้านจำหน่ายของที่ระลึก และผลผลิตจากมหาวิทยาลัย หลากหลาย อาทิ ปุ๋ยหมักไส้เดือน ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูล น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากสถาบัน IQS  ถุงมือแม่บ้าน จากGG rubber ordinary partnership น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ตราไส้เดือนคาวบอย จากเครือข่ายเกษตรธรรมชาติภาคเหนือ  ไข่ไก่ จากฟาร์มสัตว์ปีก แก้วมังกร คณะพืชไร่ กล้วยไม้คัทลียา จากศูนย์กล้วยไม้  ฯลฯ อื่นๆอีกมาม่ายเข้าชมได้ที่ร้าน หรือโทร 053-875481-7 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:03:39     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3838

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด