กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ ได้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี(กมลวรรณ เปรมเกษม) ที่ปรึกษาอธิการบดี(นายสมบูรณ์ กลัดกลีบ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวนการกองคลัง รองศาสตร์จารย์ อาณัฐ ตันโซ

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:03:22     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1940

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด