กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการหารือเรื่องโครงการจัดตั้งโครงการปุ๋ยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองอาคาร และ รศ. ดร.ตราจารย์ อาณัฐ ตันโช  เข้าร่วมในการหารือครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:02:26     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1331

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด