กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร และหอพักนักศึกษา 

โรงอาหารเทิดกสิกร จำนวน 1 ร้าน

1) ร้านเสริมสวย                          - ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ -               

หอพักนักศึกษา (หอพักวัฒนศิลป์) (หอพัก 4)

1) ร้านซักอบรีด                           ได้แก่ นางจำรัส  หลวงละ

หอพักนักศึกษา (หอพักศรีเกษตร) (หอพัก 7)

1) ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ด                    ได้แก่ นางสาวเยาวลักษณ์  หล้าต๋านะ

ปรับปรุงข้อมูล : 25/8/2565 15:17:04     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 578

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด