กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สนใจ เพื่อคัดเลือกผู้ใช้พื้นที่บริการถ่ายภาพ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ประจำปีการศึกษา 2566-2567 (ครั้งที่ 47) ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่บริการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) และประจำปีการศึกษา 2566-2567 (ครั้งที่ 47)

ใบสมัครคัดเลือก

แบบรายการหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2565 18:18:05     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1069

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด