กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen

___________________________________

ศูนย์อาหาร GREEN Canteen จำนวน 7 ร้าน ประกอบด้วย

1) ร้านก๋วยเตี๋ยว บะหมี่เกี๊ยว เย็นตาโฟ ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร               จำนวน 2 ร้าน

2) ร้านอาหารจานเดียว ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร                                จำนวน 2 ร้าน

3) ร้านข้าวราดแกง ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร                                    จำนวน 3 ร้าน

อัตราค่าเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 1,825 บาท

ผู้สนใจประสงค์จะเช่าพื้นที่สามารถรับเอกสารในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.assets.mju.ac.th/ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5690-2 และ

0 5387 5696 หรือติดต่อ LINE official กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ @484zwimc

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen

ใบสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen

ปรับปรุงข้อมูล : 27/6/2565 16:33:20     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 314

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด